Danışmanlık

Yıllık Gelecek Analizi

Haritanızın önümüzdeki 1 yıl boyunca sizi destekleyen veya size engel teşkil eden, kısıtlayan zamanları ve bu etkileri nasıl olumlu şekilde kullanabileceğinizi anlatan bir analiz tipidir. 
 
Analiz ilişki, kariyer, finansal konular, sağlık açısından risk içeren zamanlar ve sizin üzerinde durulmasını istediğiniz konuların olasılıkları üzerinden ilerler.
 
Gelecek analizi transitler, progress, profeksiyon, solar arc, tutulmalar ve solar return gibi öngörü teknikleri ışığında incelenir.
Bu analizde natal harita potansiyellerinizden de bahsedilir.
 
Seanslar bilgisayar ve telefon üzerinden online olarak gerçekleştirilir. 
Seansın sonunda görüşmenin kaydı size gönderilir.
X