Astrolojinin Tarihi ve Temel Unsurları
Haritada Element-Nitelik Dağılımı
Harita Eksenleri
Harita Tipleri
Haritada Yaşam Yolu
Burçlar
Evler
Ev Sistemleri
Gezegenler
Ev-Burç ve Gezegen Kombinasyonları
Retro ve Durağan Gezegenler
Ay düğümleri
Şans Noktası ve Chiron
Açılar
Açı Kalıpları
Solar Fire Kullanımı
Katılımcı ve ünlü haritaları üzerinden Harita Okuma Pratikleri
X